Portfolio > 8"x6" Nature

Blue Sea Fern
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2016
Red Diatom
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2015
Untitled
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2017
Venus Sea Fan
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2017
Gorgonian Coral I
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2017
Gorgonian Coral II
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2017
Delicate
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2018
Bubble Anenome I
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2018
Bubble Anenome II
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2018
Toadstool Coral
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2015
$700
Hydra
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1.25"
2015
$700
Flower Coral
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1.25"
2015
Ferns I
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x.8"
2015
Ferns II
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2015
Purple Sea Fan I
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x.8"
2015
Purple Sea Fan II
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2015
Sea Plumes
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2016
Sea Whip
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2015
Star Coral
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2015
$700
Stag Coral
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2016
Seafern
hand-cut paper
8"x6"x1.25"
2014
Torch Coral
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2015
Rose Anenome I
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2016
Rose Anenome II
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2017
Morning
Hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2018
Mermaid's Wineglass
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2015
Seaweed
hand-cut paper
8"x6"x.75"
2014
Seaweed--detail
hand-cut paper
8"x6"x.75"
2014
Seaweed II
hand-cut paper
8"x6"x1"
2014
Seaweed II--detail
hand-cut paper
8"x6"x1"
2014
Seaweed III
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1"
2015
Coral Polyps I
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x1.25"
2015
$700
Coral Polyps II
hand-cut paper and archival foam core
8"x6"x.8"
2015
$700
Coral
hand-cut paper
8"x6"x1.25"
2014
Coral--detail
hand-cut paper
8"x6"x1.25"
2014
Red Sea Fan
hand-cut paper
8"x6"x1.5"
2014